HUISREGELS EN REGLEMENTEN

Benodigde boks materialen kunnen de eerste 4 weken worden geleend van de boksschool. Na afloop van de 4 weken dient ieder lid in bezit te zijn van door de bokstrainer goedgekeurde handschoenen. Bitje en bandage gebruiken is verplicht. Materialen kunnen op de club worden aangeschaft tegen gereduceerd tarief.

  • Alle sieraden moeten voor aanvang van de les worden afgedaan.
  • Zorg voor schone en verzorgde sportkleding (schoenen, shirt en broek).
  • Geen kapotte bokshandschoenen gebruiken.
  • Wij zorgen voor een optimaal goede en veilige sportomgeving in de breedste zin van het woord. Daar zal ook ieder lid zich zo goed mogelijk voor inzetten.
  • Respect voor de spullen van de boks-school en voor ieder die hier lid is, ga zo om met je mede sporters zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
  • bokskaarten vervallen als ze 6 maanden niet worden gebruikt.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERMISSING

  • Het bestuur, trainers en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor blessures, letsel en gevolgschade opgelopen tijdens trainingen en/of wedstrijd
  • boksvereniging de Haan schiedam is niet verantwoordelijk voor vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen.
  • Het bestuur en trainers hebben het recht om een lid tijdelijk of definitief de toegang tot de boksschool te weigeren.
  • Deelname aan de lessen kan alleen wanneer aanmeldingsformulier volledig is ingevuld